Liga mládeže v Podbrezovej

Liga mládeže v Podbrezovej

V mesiaci máj 2023 organizuje SRZ MO Podbrezová nultý ročník „Ligy mládeže“. Ide o 4-kolové preteky na VN Richtárovo. Pretekať sa bude každý májový týždeň vo štvrtok popoludní, pričom prvé tri kolá budú v love kapra na položenú/plávanú, posledné, štvrté kolo, bude v technike prívlač. Pretekov sa môžu zúčastniť deti do 15 rokov (ročníky 2008 a mladší)

PROPOZÍCIE PRETEKOV:

MO SRZ Podbrezová usporiadava pre svojich členov Ligu mladých rybárov do 15.rokov v LRU

1.KOLO – 04.05.2023
2.KOLO – 11.05.2023
3.KOLO – 18.05.2023
4.KOLO – 25.05.2023 + Vyhodnotenie (hodnotia sa výsledky troch najlepších kôl)
Miesto konania : VN Richtárovo, číslo revíru: 3-5670-1-1  
Organizačný štáb : Riaditeľ pretekov : Mgr. Patrik Piljar

Hlavný rozhodca : Peter Mikloško / Tibor Benedik
Technický vedúci : Tibor Benedik

Časový harmonogram : 16:00 – 16:10 zraz + prezentácia (hrádza VN Richtárovo)

16:10 – 17:00 príprava pretekárov (príprava krmiva, príprava udíc,…)
17:00 – 19:00 pretek
25.5.2023 19:30 vyhlásenie výsledkov

Technické pokyny : 4.5, 11.5, 18.5 sa preteká sa v disciplínach na položenú / plávanú a 25.5 na prívlač . Pri položenej/plávanej množstvo krmiva a návnad živočíšneho a rastlinného pôvodu nie je obmedzené. Ulovené ryby sa nesieťkujú po ulovení a uvolnení háčika sa čo najšetrnejšie vracajú do vody (deťom sa všetko vysvetlí počas prípravy, netreba sa ničoho obávať).
Bodovanie: Pri položenej/plávanej – kapor, amur 5 bodov ostatné druhy rýb 1 bod.
Pri prívlači ryba = 1bod. Kolo vyhráva pretekár s najvyšším počtom bodov.
Celkový víťaz je pretekár ktorý bude mať najnižší súčet umiestnení z jeho troch najlepších kôl. Ocenený bude každý pretekár.

Preteká sa za každého počasia v prípade búrky bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa platných súťažných pravidiel LRU.
Časový harmonogram je orientačný, môže sa upravovať podľa dohody.
Všetkým účastníkom prajeme veľa šťastia a dobré počasie.

Petrov Zdar