Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Výbor SRZ MO Podbrezová praje všetkým svojim členom a ich rodinám príjemné prežitie vianočných sviatkov, a v novom roku 2024 veľa zdravia, šťastia, úspechov a v neposlednom rade veľa príjemných chvíľ strávených pri vode.