Informačný spravodaj pre rok 2024

Informačný spravodaj pre rok 2024

Vážení kolegovia, na stránke je zverejnený aktuálny informačný spravodaj platný pre rok 2024. Doporučujeme vám preštudovať si ho, pretože sa oproti roku 2023 niekoľko vecí mení.

Spravodaj nájdete na odkaze: http://srzpodbrezova.sk/informacny-spravodaj-mo-srz-podbrezova-pre-rok-2022/

Samozrejme, ako každý rok, tak aj teraz, bude informačný spravodaj distribuovaný aj poštou, prípadne mailom všetkým dospelým členom SRZ MO Podbrezová