Oznam: VČS zrušená (AKTUALIZÁCIA – NOVÝ TERMÍN)

Oznam: VČS zrušená (AKTUALIZÁCIA – NOVÝ TERMÍN)

Vážení členovia, výbor OZ SRZ Podbrezová na svojom zasadnutí  schválil termín konania VČS na deň 22.04.2022. S pozdravom Petrov zdar tajomník M. Kobela

Vážení členovia OZ SRZ MO Podbrezová,

na základe prijatého uznesenia RADY SRZ sa predlžuje termín konania VČS OZ SRZ do konca septembra 2022. Na základe prijatého uznesenia RADY SRZ, členovia výboru elektronickým hlasovaním schválili zrušenie termínu konania VČS, ktorá sa mala uskutočniť dňa 18.03.2022. O  termíne konania VČS budete včas informovaní.


S pozdravom Petrov zdar
Tajomník M. Kobela