ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Vzhľadom na ukončenie činnosti pokladníka v súvislosti s vydávaním povolení bolo potrebné upraviť systém úradných hodín výborom SRZ MO Podbrezová tak, aby boli zabezpečené služby pre našich členov v čo najvyššom možnom rozsahu. Po dohode vo výbore budú pre zvyšné obdobie roka 2024 zabezpečené úradné hodiny nasledovne:

  • v nepárnych týždňoch vždy v utorok v čase od 12.30 h do 15.30 h v mesiacoch máj – november.

V prípade otázok vám informácie podajú členovia výboru telefonicky (kontakty), vydávanie povolení a súvisiacu agendu zabezpečuje tajomník.

Petrov zdar